Een kleine blik in het verleden

Muziekvereniging Crescendo Elden-Arnhem is op 4 juni 1919 voortgekomen uit de harmonie “Apollo” die tijdens de eerste wereldoorlog ter ziele was gegaan. Een groep enthousiastelingen kreeg toen Koninklijke goedkeuring voor de nieuwe vereniging “Roomsch –Katholieke Harmonie Crescendo”. In februari 1979 werd deze naam veranderd in “Muziekvereniging Crescendo Elden-Arnhem”. De vereniging bestaat dan niet alleen meer uit een harmonie, maar ook uit een drumkorps en een opleidingssectie. In mei 1979 werd een eigen verenigingsgebouw in gebruik genomen; ‘de Muziekboerderij’. De oude zwarte uniformen worden vervangen door vlottere scheepstruien en blauwe blouses. In 1986 werden nieuwe jasjes aangeschaft, die tot 2006 dienst hebben gedaan.

In dat jaar werd definitief gestopt met marcherende optredens, omdat er te weinig leden nog konden meelopen. De drumband was al jaren eerder ter ziele gegaan. De vereniging had inmiddels een ommezwaai gemaakt naar een zittend orkest dat beter bij de behoefte van de leden/muzikanten en qua repertoire beter bij de huidige tijd aansluit. Het ledental heeft hoogte- en dieptepunten gekend; van amper 20 leden naar nu al enige jaren een stabiel aantal van ongeveer 120 leden. Dat is best iets om trots op te zijn en niet in de laatste plaats te danken aan de steeds weer nieuwe instroom van leerlingen uit de eigen opleiding. In de samenstelling is er ook veel gebeurd. Oorspronkelijk was het harmonieorkest een pure mannenaangelegenheid. Inmiddels is minstens de helft vrouw, zowel in het orkest als in de opleiding. En wat te denken van de grote variatie in leeftijd. Muziek maken bij Crescendo kan al vanaf ongeveer 8 jaar (basisopleiding) tot op hoge leeftijd.

De Muziekboerderij

Crescendo heeft een eigen verenigingsgebouw. Daar zijn we erg trots op. Deze oude boerderij is op het allerlaatste nippertje van de sloophamers gered en door heel veel zelfwerkzaamheid van een flinke ploeg eigen leden en supporters omgetoverd tot een uitstekende les- en repetitieruimte, compleet met geluidwerende en akoestische voorzieningen.

Dit gebouw is gelegen aan de rand van het door woonwijken omgeven Elden en ondermeer vanaf de Batavierenweg snel te bereiken ter hoogte van het "Drielse viaduct".

Wij beschouwen onze doelstelling "het bevorderen van het musiceren" niet als onze exclusiviteit. Daarom stellen wij onze zaal met faciliteiten ook wel ter beschikking aan andere muziekbeoefenaren.