De oriëntatiecursus

De oriëntatiecursus geeft kinderen en volwassenen de mogelijkheid om in een cursus van 8 lessen van 20 minuten individueel les te krijgen op een instrument naar keuze, zodat ze gericht kennis kunnen maken met dat instrument. Deze cursus is vooral bedoeld voor degenen die nog niet precies weten welk instrument ze willen bespelen.
Indien beschikbaar, krijgt de leerling een instrument van de vereniging in bruikleen.
Het tarief voor een individuele oriëntatiecursus van 8 lessen bedraagt € 100,-.

De opfriscursus

Voor gevorderde muzikanten, leden van de vereniging, die geen opleiding meer volgen, bieden we de mogelijkheid van een opfriscursus. Het tarief voor een opfriscursus van 10 lessen is:

  • 20 minuten: € 100,-
  • 25 minuten: € 125,-
  • 30 minuten: € 150,-