De basisopleiding

De basisopleiding is voor leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 van de basisschool vanaf 7 jaar. De kinderen krijgen les in groepjes gedurende twee tot drie kwartier per week afhankelijk van de groepsgrootte. Het eerste semester van de basisopleiding is gericht op kennismaking met verschillende instrumenten die binnen het harmonieorkest voorkomen. Daarnaast wordt er een klein beetje aandacht besteed aan het notenschrift. Het echte noten leren lezen komt aan bod wanneer de kinderen een instrument gaan bespelen. Per semester worden 18 lessen gegeven. Het tarief voor de basisopleiding is per semester € 93,-.

De vervolgopleiding

In de vervolgopleiding worden individuele lessen gegeven voor slagwerk; voor koperinstrumenten zoals hoorn, trompet, trombone, bariton en voor houtinstrumenten als dwarsfluit. saxofoon en klarinet. Voor leerlingen die een opleiding volgen voor het A diploma worden lessen gegeven van 20 minuten. Voor leerlingen die een opleiding volgen voor het B diploma staat 25 minuten en voor leerlingen voor het C en D diploma 30 minuten. Leerlingen B, C en D kunnen in overleg met de docent voor een kortere duur van de lessen kiezen.

Per semester worden 18 lessen gegeven.

Leerlingen kunnen, een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen, als dit beschikbaar is.

Om te leren samenspelen nemen leerlingen, die een instrument al redelijk beheersen, deel aan een leerlingenensemble onder leiding van de dirigent van de vereniging.

De tarieven voor de vervolgopleiding zijn, m.i.v. februari 2015 (exclusief de verenigingscontributie), per semester:

  • Individuele les 20 minuten: € 130,-
  • Individuele les 25 minuten: € 167,50
  • Individuele les 30 minuten: € 205,-

Deze verenigingscontributie bedraagt  € 90,- per semester.

Leerlingen die alleen les willen volgen en niet deelnemen aan het Leerlingenensemble of niet instromen in het Harmonieorkest of een van de ensembles die de vereniging rijk is, betalen een verhoging van 50% van het lesgeld. Deze verhoging wordt niet op de verenigingscontributie toegepast.

GelrePas: Crescendo geeft 25% korting op contributie en lesgeld voor GelrePas-houders.

Meer-kinderen-korting: voor het tweede en elk volgende kind (tot 18 jaar) uit één gezin geldt een korting van 20% op het lesgeld (niet op de contributie).